3 aspectes a tenir en compte si vols contractar una assegurança mèdica.

   Assegura’t que la teva assegurança cobreix tot el que requereixes.

   A simple vista sembla que totes les companyies cobreixen el mateix (visites mèdiques, proves, hospitalització i altres serveis). La realitat però, és una mica diferent: quan es comparen els condicionats de les companyies, les diferències poden ser molt importants.

   Quan contractes una assegurança de salut ho fas amb una motivació concreta: cobrir una possible malaltia, futur accident o altres contingències com pot ser un embaràs. Ara bé, com és obvi, se t’escapa molta informació, situacions i/o contextos en què una mala elecció et podria deixar al descobert.

   Una corredoria d’assegurances especialista en el ram de la salut té el bagatge i coneixements per assessorar-te d’acord amb aquests condicionants. A més, en tractar-se d’un agent lliure que treballa amb múltiples companyies li proporciona l’objectivitat necessària per oferir-te el producte que millor s’adapta a les teves necessitats i circumstàncies. A diferència del comercial d’una companyia, que té l’objectiu de vendre’t un únic producte, el de la companyia per qui treballa.

   Una corredoria d’assegurances (…) el fet de treballar amb múltiples companyies li proporciona una objectivitat gens menyspreable per oferir-te la millor opció en funció de les teves necessitats i les teves circumstàncies

   L’usuari d’una assegurança mèdica, malauradament, no sabrà si està en bones mans fins que tingui un problema:

   • Si en néixer el teu fill pateix algun problema de salut, saps si podries afegir-lo a la teva pòlissa fàcilment?
   • Saps si et cobririen els medicaments coadjuvants o els anticossos–monoclonals en cas de trobar-te amb un problema oncològic? O la quimioteràpia? O la radioteràpia combinada?
   • Saps si tens cobertura en cas de necessitar una pròtesi interna? Et pagarien el 100% o hauries d’assumir una part?
   • Saps si et cobririen una epiluminiscència digitalitzada en cas de tenir una piga amb mal aspecte?
   • I si has de fer rehabilitació neuronal, està contemplat?

   Aquestes només són alguns exemples de les garanties a tenir en compte a l’hora de contractar una assegurança mèdica, n’hi ha més.

   És important estudiar el quadre mèdic que ofereixen les companyies.

   El Col·legi de Metges de Barcelona fa una valoració bianual de les diferents companyies asseguradores segons una sèrie de criteris de servei. Aquesta valoració és prou significativa tot i que no definitiva. És important interpretar bé aquesta informació mitjançant un corredor d’assegurances que conegui el mercat.

   No totes les companyies compten amb un quadre facultatiu, hospitalari i de serveis amb la mateixa qualitat. Dependrà dels acords que la companyia pugui aconseguir amb centres i metges de més o menys prestigi.

   El més probable és que comprovis si el quadre mèdic inclou el ginecòleg o el pediatre de referència, perquè són els metges més habituals a consultar. Ara bé, és important també estudiar altres especialitats menys recurrents com per exemple la dermatologia, cardiologia, etc., ja que són susceptibles de necessitar-les i també voldràs comptar amb un ventall de metges de certa rellevància.

   D’altra banda, des d’un punt de vista pràctic, també és interessant veure si la companyia ofereix totes les especialitats i les proves mèdiques a prop del teu lloc de residència o, si ho prefereixes, del teu lloc de feina. És habitual trobar-se amb quadres mèdics que tenen molt pocs professionals en la teva zona de residència o treball, provocant que t’hagis de desplaçar a altres ciutats per tal que t’atenguin.

   Els condicionats (contracte d’assegurança) de les assegurances són feixucs i complicats d’entendre per a les persones que no es dediquen en el sector. A més, l’experiència en el sector assegurador atorga a una corredoria un poder predictiu i de plantejament de possibles situacions, difícil d’imaginar per algú poc familiaritzat amb la matèria. Val la pena demanar assessorament a una corredoria d’assegurances especialitzada en el ram de la salut, perquè t’evitaràs sorpreses desagradables i perquè… amb la salut no s’hi juga!

   El preu no és el més important de l’assegurança mèdica

   Per tot el comentat anteriorment, el preu de l’assegurança mèdica no ha de ser l’única variable a tenir en compte a l’hora de contractar-la.

   Les assegurances mèdiques són un servei a llarg termini. Els preus han d’estar sempre en equilibri amb què t’ofereixen, en cas contrari, tard o d’hora s’equiparà la prima (cost anual de l’assegurança) amb les prestacions.

   En aquest sector sovint també es compleix la dita d'”el barat surt car”. Per exemple, imagina’t una persona que un cop contractada l’assegurança té un problema de salut que requereix un costós tractament. A causa d’aquest diagnòstic, el següent any la companyia li incrementa la prima de tal manera que es planteja canviar de companyia. El més probable és que no pugui perquè cap altra companyia li cobrirà la patologia o, fins i tot, és possible que no l’acceptin com a assegurat. Per tant, aquesta persona es veurà obligada a quedar-se amb la pòlissa si vol tenir cobert el seu problema de salut, malgrat que hagi de pagar una prima molt alta.

   Sònia Burgos
   Especialista en assegurances mèdiques
   Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A.

   Categories: Assegurança mèdica, Bebès, Bloc, Embaràs, Fills, mes

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar