7 motius per contractar una assegurança mèdica

Raons per contractar una assegurança mèdica

   Hi ha múltiples arguments per contractar una assegurança mèdica però no tots són vàlids per a tothom. La decisió dependrà de les teves circumstàncies personals i laborals.

   L’assegurança mèdica és una bona opció per a les persones que volen disposar d’un servei sanitari de qualitat en el moment que ho necessiten elles mateixes o algú de la seva família.

   Bàsicament podem distingir entre 4 perfils de persones i cadascun d’aquests tindrà el seu paquet de raons per optar per una assegurança i, al mateix temps, aquestes li serviran per escollir quin tipus d’assegurança triar.

   • Una persona soltera i sense fills amb un poder adquisitiu mitjà/alt, que vol una solució ràpida i còmoda en cas de patir un problema de salut.
   • Una família amb fills petits o de mitjana edat que busca una atenció mèdica immediata dels seus en cas de necessitar-ho.
   • Treballador autònom els ingressos del qual depenen exclusivament de la seva capacitat de poder treballar.
   • Estranger nouvingut que disposava d’assegurança en el seu país d’origen i que no reu en la sanitat pública d’aquí.

   Davant de la saturació del servei sanitari públic cada vegada són més les persones que contracten una pòlissa de salut per complementar-lo i així beneficiar-se d’aquests aspectes:

   Agilitat

   Aquesta segurament és una de les raons que pesa més a l’hora de contractar una assegurança mèdica. Dóna molta seguretat saber que en qualsevol moment que ho necessitis, podràs demanar hora al metge o per fer-te una prova diagnòstica i acudir-hi en un període molt curt de temps.

   D’altra banda, també pots demanar visita a un especialista sense necessitat que abans t’ho prescrigui el metge de família.

   Aquesta agilitat et permetrà abordar la possible malaltia o dolència de forma gairebé immediata.

   Comoditat

   La tranquil·litat i la intimitat guanyen importància quan ens trobem en un moment delicat pel que fa a la nostra salut o la d’un familiar. L’assegurança mèdica t’assegura una assistència ràpida i flexibilitat d’horaris, et dóna accés a instal·lacions actualitzades, t’assegura una habitació individual per a tu i el teu acompanyant en cas d’hospitalització, servei d’assistència telefònica, visites al teu domicili, etc.

   Avantatges que en l’àmbit públic no sempre estàs en disposició d’escollir.

   Lliure elecció del facultatiu

   En qualsevol de les modalitats d’assegurança mèdica podràs escollir en major o menor mesura el teu metge o especialista de confiança.

   Podràs escollir qualsevol metge, si tens una assegurança de reemborsament, o un dels metges que tenen conveni amb l’asseguradora, en cas de tenir assegurança de quadre mèdic. Per això és important revisar el quadre mèdic de la companyia abans de decidir-se per un producte assegurador.

   Medicina preventiva

   El punt anterior ens porta a parlar de la medicina preventiva. Aquesta té un gran protagonisme en la detecció precoç de les malalties i ha provocat que es curin malalties i fins i tot se salvin vides pel fet de detectar-ho a temps.

   Comptar amb una assegurança mèdica permet precisament entrar en programes de medicina preventiva (revisió mèdica general, revisió ginecològica, planificació familiar, etc.) i fer ús dels actes mèdics quan ho creguis convenient o t’ho recomani el teu metge de confiança.

   Accés a mitjans de diagnòstic

   Les assegurances mèdiques donen cobertura a determinades proves innovadores que a través de la sanitat pública no tindries accés o, en cas que sí, hauries de posar-te a la cua d’una llarga llista d’espera.

   Servei d’assistència mèdica a l’estranger

   Totes les assegurances mèdiques t’ofereixen serveis d’assistència mèdica quan viatges a altres països per un període de temps curt, sigui per plaer o per feina. En moltes ocasions aquesta cobertura serà suficient i no et caldrà contractar una assegurança d’assistència en viatge.

   Cobertura dental

   Algunes assegurances mèdiques cobreixen serveis dentals o permeten ampliar les seves prestacions amb una assegurança de cobertura dental.

   Davant l’interès creixent per les assegurances mèdiques, ha crescut també l’oferta de productes que ofereixen els avantatges que hem destacat i al mateix temps encaixen amb una gran diversitat de perfils. És important informar-se i assessorar-se bé abans de contractar una pòlissa de salut.

   Categories: Assegurança mèdica, Bloc, Blog, Fills

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar