ALTRES FAQ’s

Què és una carència i quan s’aplica?

La carència és el temps que transcorre d’ençà que contractes la pòlissa fins que pots fer ús de determinats serveis mèdics.

Si abans erets client d’una altra companyia, normalment la nova companyia t’elimina la majoria de carències però això pot variar en funció de l’entitat. La carència que segur hauràs de passar és la de part.

 

Que són les preexistències i com afecten a la cobertura o contractació?

Son patologies i/o malalties que pateix o ha patit l’individu abans de la data de contractació de l’assegurança mèdica.

En cas d’existir preexistències (sempre que siguin conegudes o diagnosticades) s’hauran de mencionar en la declaració jurada en forma de qüestionari que la companyia facilitarà al futur assegurat. Aquesta determinarà si aplica algun tipus de limitació sobre la cobertura original, referida a la preexistència.

Si després de la contractació la companyia té sospites d’una preexistència no declarada, podria rescindir el contracte o reclamar les despeses derivades del tractament d’aquesta.

 

Què és el venciment? Quan he d’avisar si no vull continuar amb la pòlissa?

La majoria d’assegurances mèdiques tenen un venciment anual, en funció de la companyia serà per any natural o per any transcorregut. Ara bé, en qualsevol dels casos el contracte dura un any i no es podrà cancel·lar abans.

Si no tens intenció de renovar el contracte, cal notificar-ho a la companyia asseguradora com a mínim un mes abans del seu venciment.

 

Què és exactament el quadre mèdic? Per què varia segons la companyia asseguradora?

És el directori de professionals, especialistes, clíniques i hospitals concertats per la companyia asseguradora. L’assegurat pot escollir lliurement entre aquest repertori.

El quadre mèdic és el resultat d’una sèrie de pactes que fa la companyia amb els diversos facultatius i centres mèdics. La qualitat d’aquest moltes vegades depèn del preu que paga la companyia per acte mèdic.

A l’hora d’escollir l’assegurança mèdica recomanem que et fixis en el tipus de facultatius i centres que tenen concertats cada companyia asseguradora.

 

És el mateix una franquícia, un copagament o la coassegurança?

Hi ha una mica de confusió entre tots aquests termes per la seva similitud. En resum, tots fan referència a la quantitat que assumirà l’assegurat (i que per tant pagarà de la seva butxaca) en cas de sinistre. Així i tot existeixen algunes diferències entre ells:

El copagament és la participació fixa de l’assegurat en el cost d’un determinat servei. Ajudes a la companyia a assumir el cost total de l’anomenat servei. Normalment aquest concepte s’associa a les assegurances de quadre mèdic.

La coassegurança és la participació percentual de l’assegurat en el cost d’un determinat servei. Ajudes a la companyia a assumir el cost total de l’anomenat servei. Normalment aquest concepte s’associa a la cobertura de reemborsament.

La franquícia és una quantitat exempta de cobertura i que assumeix l’assegurat. És un concepte molt similar al copagament a efectes pràctics però no és el mateix. Les franquícies solen ser més elevades que els copagaments.