Aprendre anglès de petits, una inversió pel futur

nena amb auriculars

   Quantes vegades hem sentit la frase “els nens són com esponges”? Doncs bé, és totalment cert. Molts experts lingüistes aposten per l’aprenentatge de llengües en edats primerenques, apel·lant a la teoria de Lenneberg que diu que dels 2 anys a la pubertat és quan la persona és més bona aprenent llengües.

    

   La gran capacitat d’adaptació del nen al seu entorn fa que absorbeixi més fàcilment i millor un idioma que no és el matern, sempre que ho visqui amb motivació. Per tant, és interessant introduir una segona o tercera llengua en l’aprenentatge del nen com més aviat millor, amb naturalitat i mitjançant el joc, per exemple. A més, és sabut que el plurilingüisme aporta grans beneficis cognitius als infants.

   L’entorn és bàsic per l’aprenentatge d’un idioma.

   El paper dels pares és bàsic, configurant un entorn que afavoreixi l’aprenentatge i el desenvolupament dels seus petits. Dedicant-los temps a jugar, estimulant la seva motricitat, la creativitat i les habilitats intel·lectuals.

    

   Més concretament, en el cas d’un nou idioma, es pot començar per cantar cançons, jugar de forma interactiva, buscant ampliar el seu vocabulari i millorar la gramàtica per la construcció de frases. Quan són una mica més grans, la cuina també pot ser un bon al·licient per aprendre anglès sense adonar-se’n. Per exemple, preparar en família alguna recepta senzilla en anglès o escoltar l’àudio d’un conte mentre l’anem seguint sobre el paper.

    

   Beneficis del plurilingüisme

   No només s’ha confirmat la correlació positiva d’aprendre diversos idiomes al mateix temps, sinó que també s’han observat altres enriquiments en el desenvolupament cognitiu dels aprenents més joves.

    

   Aprendre dues llengües al mateix temps de forma equilibrada, entre 1 i 6 anys, estimula notòriament la memòria. És possible que l’infant tardi una mica més a assimilar les dues llengües, forma part de l’aprenentatge, però amb el temps els acaba distingint a la perfecció. A més, en edat adulta tindrà més capacitat de perfeccionament d’aquell idioma.

    

   Un altre avantatge d’aprendre idiomes en edats primerenques és que el grau d’accentuació assolit és molt més acurat i proper al parlant nadiu. Això dóna molta seguretat i, en conseqüència, fluïdesa a l’hora de parlar amb persones d’altres nacionalitats.
   Cal tenir en compte també que, com més idiomes es coneixen més capacitat per aprendre’n de nous.

    

   A Catalunya tenim un nivell d’anglès gens satisfactori

   És cert que cada vegada són més els nens que comencen abans a aprendre anglès, però encara hi ha un percentatge molt elevat d’estudiants que no el comprèn quan finalitzen l’ESO. Segons dades del 2014, un de cada cinc alumnes de quart d’ESO (20%) no tenia les competències mínimes d’anglès i un altre 20% estava en la franja de resultats baixos.

    

   La introducció d’un segon idioma de forma natural és ara una prioritat pels nostres fills, ja que obre moltes portes en un futur. És molt important trobar un centre que aconsegueix ensenyar idiomes de forma divertida i engrescadora pels infants, interactiva i dinàmica, tenint en compte les seves necessitats.

    

    

   Josep Torrents
   Tweed idiomes

    


    

   Learning English from an early age, an investment for the future.

    

   How many times have we heard the phrase “children are like sponges”? Well this is because it is absolutely true. Many linguistic experts promote learning languages at an early age, as the theory of Lenneberg who state that as from the age of 2 until adolescence is when one has more capacity to acquire new languages.

    

   As children adapt to new environments easily this gives them an advantage when absorbing a non-maternal language, always when the environment is one which motivates. For this reason it is beneficial to introduce a second o third language as early as possible, naturally and through play. It is important to remember that multilingualism contributes to many beneficial cognitive developments.

    

   The environment is basic for learning a new language

   The parent’s role is to propose ideas to enhance play therefore stimulating the child’s creativity, intellect and mobility skills.

    

   And in the case of a new language, through songs, interactive games and tools which enable them to develop grammar and acquire new vocabulary. At a later age cooking is also a motivating activity which can be incorporated into the learning English. For example might be a good idea to prepare a simple recipe in English and they help us to prepare it, and there are also books or stories with audio that can be very useful.

    

   The benefits of Multilingualism

   Learning English from a very early age, 1-6 years, helps children exercise their memory skills. It is perfectly normal for children to mix up and confuse words whilst developing a second language and they may also take a litter longer to assimilate concepts, this is a natural process and in time they will easily differentiate between them.

    

   With a good bas of English dominating other languages will be easier and more quickly attained.

    

   Children who learn a second language from an early age will also certainly have a purer accent and better pronunciation, making it easier to converse fluently with people of different nationalities. This ability will open up a host of opportunities in later life.

    

   Here in Catalunya the level of English is very low

   It is true to say that nowadays more and more children are starting to learn English from an early age, but there is still a large percentage of students who have no knowledge when leaving secondary school. According to a study in 2014, 20% of students didn’t reach the basic minimums of English whilst 20% demonstrated a very low level.

    

   So, introducing this second language naturally is now a priority for our children and finding a center which teach them in a fun, interactive and dynamic way whilst taking into account their necessities and age is paramount.

    

    

   Josep Torrents
   Tweed idiomes

    

   Categories: Bloc, Fills, Uncategorized @ca

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar