Avís Legal i Termes d’Ús

Avís Legal i Termes d'Ús

Identitat i propietat de la web

Vinyals Corredoria D’Assegurances, S.A. amb el CIF: A08976250, localitzada amb domicili a la Pl. Dr. Cadevall, número 1 de Terrassa i correu electrònic de contacte vicasa@vicasa.com.  

Finalitat de la Pàgina web

Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són la informació relacionada amb el món de la infància i la família, així com l’assessorament en assegurances mèdiques i per a la família que es soliciti mitjançant un formulari de contacte.  

Usuaris

L’accés i/o l’ús de lloc web t’atribueix la condició de usuari, que vol dir que acceptes aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús. Tot i així, pel simple ús de la pàgina web no significa l’inici d’una relació comercial.  

Propietat intel·lectual

Tots els continguts i publicacions de la web (artícles, posts, págines, textos, infografies, descarregables, etc.) estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense consentiment previ, explícit i per escrit. Tot el contingut que aparegui a la web, amb drets d’autor i propietat intelectual d’un tercer, s’especificarà de forma explícita. Queda totalment prohibit reproduir, difondre, vendre, distribuir o utilitzar qualsevol dels continguts de la web, sigui quina sigui la finalitat.  

Normes d’ús

La temàtica principal d’aquesta web és tot el que te a veure amb la infància, la vida en família i les l’assessorament en assegurances per a famílies. Els usuaris que accedeixin a la web hauran de respectar i fer un us adequat del lloc web. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o pròpies d’actes de mala fè. Difondre continguts i propaganda recista, xenòfoba, pornogràfica i que en definitiva atempti contra els drets humans. Provocar danys en els sistemes de Marrecs&Co. i Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir virus informàtics o quelcom que pugui perjudicar els anteriorment mencionats, proveïdors o terceres persones. Ens reservem el dret de borrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra les normes d’aquest lloc web i que es manifestin de forma distorsionant i insultant. I en cap cas serem responsables de les opinions que els usuaris puguin compartir.  

Protecció de dades

Aquesta pàgina compleix amb la normativa vigent respecte la protecció de dades  (llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, també anomenada LOPD). Per més informació pots consultar la nostra Política de Privacitat.  

Exclusió de responsabilitat

Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A. no es fa responsable dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que pugui ocasionar la visita a la web, ja sigui per una informació errònia, omissió d’informació o la transmissió d’algun programa maliciós tot i les precaucions que es prenen. De la mateixa manera, Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A. no serà responsable en cap cas dels continguts de les webs externes que puguin linkar des d’aquesta web, blog o comentaris dels usuaris.  

Modificacions

Aquest Avís Legal podrà ser modificat en qualsevol moment, quan la els continguts i l’evolució del lloc web ho requereixin.  

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Marrecs&Co. (Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A.) i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la nostra ciutat.

Uso de cookies

Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

aceptar