Avis legal i Política de privacitat

   Informació general

    

   Per a donar compliment amb l’ establert a la “Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web (a partir d’ara anomenat “prestador”):

   • Titular: VINYALS CORREDORIA D’ ASSEGURANCES, S.A.
   • Adreça: Pl. DR. CADEVALL, 1 08221 -TERRASSA
   • Contacte: vicasa@vicasa.com o Tlf. 937805344
   • N DGS: J -1030
   • Dades Registrals: Registro Mercantil de Barcelona, volum 6.689 , llibre 5.969, secció 2ª, folio 105,
   • fulla nº 79.395.
   • CIF: A08976250

   Responsabilitat

    

   Tothom que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

   El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, firmada per tercers, i per la falta de disponibilitat (caigudes) del lloc el qual efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

   Política de Privacitat

    

   En compliment del que estableix  Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el prestador l’informa que les dades facilitades per vostè,  passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’empresa VINYALS CORREDORIA D ‘ASSEGURANCES , SA .

   Política Antispam

    

   El prestador es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

   Per tant, el prestador garanteix a l’usuari al fet que, en cap concepte, les dades personals recollides en el lloc web seran cedidess, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

   Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. Marrecs&Co. implementa com a contramesura a aquestes pràctiques una llista de correu de tipus double opt-in que necessita la confirmació explicita per part del titular del compte de correu electrònic indicada com a adreça de subscripció, abans de rebre comunicacions per correu electrònic.

   En el cas que així i tot un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen en la pròpia comunicació.

   Així mateix, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic a  vicasa@vicasa.com  o a l’adreça Pl. Dr. Cadevall, 1 de Terrassa ( Barcelona) CP 08221, tant per comunicar el succeït com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

    

   Drets de l’usuari


   De conformitat amb l’establert en l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva és comunicar les novetats relatives al lloc web de marrecsandco.cat, enviar el butlletí setmanal amb les activitats familiars de l’agenda i informació publicitaria de productes asseguradors que el prestador creu que pot ser del seu interès. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer.

   D’acord amb el que es disposa en la LOPD, l’usuari a qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant el prestador.

   Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

   Llei Aplicable i Jurisdicció

    

   Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.