Avis legal i Política de privacitat

    Responsable de les dades

   • Vinyals Corredoria D’ Assegurances, S.A.
   • CIF: A08976250
   • Pl. Dr. Cadevall, 1 08221 – Terrassa
   • 937805344
   • vicasa@vicasa.com
   • N DGS: : J -1030

   Finalitat

   Les dades que ens proporcionis seran utilitzades a fi de:

    

   • Enviament de butlletins Remetre els butlletins en els que t’has subscrit expressament com l’Agenda de Marrecs&Co. o “Els articles del mes…”, així com dels serveis oferts per la corredoria, comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc web i del sector del Màrqueting Digital.
   • Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el lloc web. Donar resposta a la teva demanda concreta d’informació o assessorament.
   • Gestionar les teves assegurances
    • Realitzar-te ofertes d’assegurances personalitzades i ajustades a les teves necessitats.
    • Gestionar els contractes d’assegurances contractades, incloent (si així s’acorda) la gestió del cobrament de les primes d’assegurança.
    • Proporcionar-te el servei de gestió de sinistres.
    • Proposar-te modificacions en els teus contractes que poguin ser del teu interès.

   Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i a qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça hola@marrecsandco.cat o la indicada anteriorment.

   Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

   Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini pel quin poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

    

   Legitimació

   El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

   1. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t’informem posant a la teva disposició la present política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.
   2. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A: els termes dels quals i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
   3. Si tens contractada una assegurança a Vinyals Corredoria d’Assegurances S.A., les dades que disposem són els necessàries per portar l’efectiva intermediació dels contractes d’assegurances que has contractat amb una o més asseguradores a través de la nostra corredoria. Tenim la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el previst a la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació d’Assegurances.

   Destinataris

   Si ets subscriptor de Marrecs&Co. o has demanat informació sobre els serveis de Vinyals Corredoria d’Assegurances, S.A. les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Vinyals Corredoria d’Assegurances S.A. excepte obligació legal.

   Només si tens contractada una assegurança a Vinyals Corredoria d’Assegurances S.A., les teves dades seran comunicades a les entitats asseguradores destinatàries dels contractes, així com en cas de sinistre i (sempre que ens ho autoritzis) a altres asseguradores, amb el límit de les dades afectades pel sinistre.

   Drets

   Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre ell mateix en la corredoria,  estiguem tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan (entre altres motius) les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

   En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

   En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

   Si no desitges rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pots comunicar el teu desig d’oposar-te a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, la qual cosa no anirà en detriment de mantenir la fi de gestionar els contractes d’assegurances mitjançades pel responsable del fitxer.

   Podràs sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho consideres convenient, a un altre corredor o entitat asseguradora

   En l’exercici dels drets precedents pots dirigir-se per mail a vicasa@vicasa.com o a les nostres oficines de Pl. Dr. Cadevall, 1 (08221) de Terrassa, aportant sempre una còpia del teu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

   En cas que no atenguem a l’exercici de drets expressats en aquest apartat, estàs facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels teus interessos o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades. Disposes de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

    

   Procedencia de les dades

   Només si tens contractada una assegurança amb Vinyals Corredoria d’Assegurances, les dades que disposem són les que ens van ser proporcionades al moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarificacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte com les renovacions de pòlisses o sinistres esdevinguts en la vigència del contracte.

   En alguns casos les dades bàsiques per a la tarificació d’un risc han pogut ser proporcionats per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres. En aquests casos les dades solament s’utilitzaran conforme a les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminats si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, salvo per a aquells titulars de dades, pels quals es mitjancin contractes d’assegurances, en aquest cas els drets es regiran per l’apartat anterior “Drets”.