COBERTURES OPCIONALS

Servei dental

La cobertura dental d’una assegurança mèdica inclou una sèrie d’actes mèdics gratuïts (normalment són actes senzills com la neteja dental simple o les radiografies) i la resta els pagues a preu de descompte en centres del quadre mèdic de la companyia.

 

Farmàcia

Algunes companyies es fan càrrec dels medicaments que requereixis però amb topalls anuals baixos i generalment fixant una franquícia del 20 – 50% del cost.

 

Òptica

La companyia assumeix pròtesis externes oculars com les ulleres o les lentilles. Estableixen un màxim de 200 o 300 euros anuals i una franquícia del voltant del 50%. 

 

Accidents laborals i de trànsit

Aquesta cobertura s’aplica cada vegada més de forma automàtica a les assegurances mèdiques. Ara bé, encara hi ha companyies que ho ofereixen com a cobertura opcional per tal d’abaratir la pòlissa. Si pateixes un accident laboral o de trànsit i la teva assegurança no contempla aquesta cobertura, no podries fer ús de la pòlissa per aquests conceptes.

 

Assistència en viatge

Les companyies acostumen a subcontractar aquesta cobertura a terceres empreses. El funcionament és totalment diferent de la resta de cobertures de la pòlissa: el més habitual és per “lliure prestació de serveis” i/o reemborsament. Normalment es limita a un capital entre els 6.000 i els 20.000 euros i en l’àmbit pràctic, l’assegurat ha de trucar a un telèfon de 24 h facilitat per la companyia on t’informaran sobre com has de procedir. A vegades t’adrecen a un centre /metge amb qui tenen conveni i no has d’abonar res i altres vegades, si no tenen cap servei a la zona, et fan pagar la factura que més tard et reemborsaran. Acostuma a ser una cobertura directa, queden poques companyies que la incloguin de forma opcional.

 

Subsidi

No és una cobertura pròpiament de salut però es tracta d’un pagament indemnitzatori relacionat amb la baixa i /o l’hospitalització de l’assegurat. Normalment és sempre una cobertura opcional.

 

Accidents

Algunes companyies donen l’opció de contractar un capital indemnitzatori en cas de defunció o invalidesa per accident.

 

Medicina alternativa o complementària

Les medicines alternatives i/o complementaries (homeopatia , acupuntura, osteopatia …) no solen tenir cobertura directa. Hi ha companyies que al contractar l’assegurança et donen un ventall de metges i centres amb preus de descompte pels seus assegurats. Altres companyies ofereixen una sèrie de serveis coberts limitats i la resta a preus especials mitjançant la contractació opcional.

 

Centres de prestigi

Amb algunes assegurances pots ampliar la cobertura a certs centres de prestigi com pot ser la CUN (Clínica Universitaria de Navarra) o centres de referència a EUA.

 

Reemborsament

El reemborsament de despeses per lliure elecció mèdica pot ser cobertura directa de la pòlissa o opcional, en el cas d’algunes companyies. Recorda que el reemborsament és la lliure elecció de metge o centre i la companyia et torna la major part del cost, normalment entre el 80 i el 90% amb uns límits.