“Educar en valors que fan persones” un dels grans reptes de l’Educació!

Nena a l'escola

   Tal com afirma el neurocientífic David Bueno “moltes vegades formem a les persones per a que siguin grans professionals però oblidem que abans han de ser persones”.

    

   Quan parlem de l’Educació i de les escoles ho hauríem de fer des d’una concepció d’escola inclusiva i oberta. Perquè és l’escola l’entitat que ha d’assumir el compromís inqüestionable d’ajudar els alumnes a créixer com a persones compromeses en la construcció d’un món més humà, més just i més solidari.

    

   Veiem alguns aspectes que demostren que l’escola realment s’enfoca a fer créixer els nostres fills i filles com a persones, a més de donar-los les competències acadèmiques que la societat els exigeix.

    

   • L’escola ha de tenir una especial cura en promoure el respecte a totes les persones, ja siguin alumnes, docents, personal d’administració i serveis, pares, monitors… valorant especialment les actituds d’acolliment i empatia.

   • L’escola ha d’assumir el compromís vers un món més just i sostenible, que ens fa actuar pensant en els altres, per millorar la societat.

   • L’escola en totes les etapes educatives cal que destini una estona diària per desenvolupar activitats relacionades amb la descoberta i l’aprofundiment de les seves múltiples i diverses dimensions: social, emocional i interior. També ha de treballar la dimensió personal i interpersonal des de les diferents matèries del currículum.

   • L’escola que imparteix l’àrea de Cultura Religiosa, ha de fer-ho amb l’objectiu d’aconseguir que els nois i noies coneguin de manera crítica i reflexiva com és el món de la religió i com són les religions que hi conviuen. Perquè aquest coneixement afavoreix el respecte i ajuda a entendre la complexitat del món.

   • L’escola ha de garantir que a totes les etapes, es realitzen activitats de treball cooperatiu i d’altres activitats a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i la transformació social.

   • És molt recomanable que l’escola tingui un pla de formació sobre voluntariat per als alumnes i pugui oferir-los fer tasques com a voluntaris. Per això és cabdal que l’escola treballi en xarxa amb entitats locals que viuen explícitament per millorar l’entorn natural i sociocultural.

    

   La tarda solidària

    

   Els infants i joves es formen com a persones dins i fora de les aules. I les escoles han de promoure activitats que facin créixer els nostre fills i filles com a persones lliures, amb esperit crític i compromeses en la millora de la societat. Projectes interetapa que promouen les competències socials com són la formació de delegats, l’acompanyament dels petits per part dels grans per fomentar la companyonia i l’aprenentatge entre iguals, la formació de grups de voluntariat amb causes solidàries i l’execució d’esdeveniments de caire social i solidari.

   La Tarda Solidària de l’Escola Pia és una de les iniciatives que promou l’educació en valors. Una jornada de lleure centrada en els infants i en la solidaritat, oberta a tothom. El dia 26 d’octubre, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà un berenar solidari i un munt d’activitats lúdiques per petits i grans. Alhora hi trobarem representades un gran nombre d’entitats solidàries de la ciutat. Ens acompanyeu?

    

   Míriam Roura
   Escola Pia de Terrassa

    

   Foto de capçalera feta per pan xiaozhen
   Foto feta per l’Escola Pia

   Categories: Bloc, Blog, Educació, Psicologia infantil

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar