Les 7 gestions que hauràs de fer després néixer el teu fill.

Recent nascut

   No cal dir que el naixement d’un fill ve amb un munt de novetats que la família ha d’anar assumint i a les que s’ha d’anar adapatant de mica en mica. Per si no fos suficient, l’arribada del nadó comporta un seguit de tràmits burocràtics ineludibles que d’entrada se us faran una muntanya. Nosaltres us ho hem volgut posar fàcil i a continuació us detallem les diverses parades de l’itinerari de gestions postpart, la documentació que hauràs de portar i els tràmits a fer.

   0 – Hospital

   Després de la vostra estada a l’hospital hauríeu de sortir amb 3 documents:

   • Informe mèdic de maternitat/del naixement.
   • Butlleta estadística.
   • Informe d’alta hospitalària.

   D’altra banda, si treballeu per compte d’altri, els dos progenitors podeu demanar el certificat d’empresa al responsable a la vostra feina. 

   És recomanable que prepareu una carpeta per anar-hi guardant tots els documents, el naixement d’un fill comporta un munt de paperassa i ser ordenats us facilitarà molt les coses.

   1 – Registre civil

   El primer que haureu de fer, un cop estigueu ben instal·lats a casa, és dirigir-vos al registre civil. La data límit per aquesta gestió és quan el vostre fill compleixi el seu 8è dia de vida.  

   Tràmit: Inscripció del vostre fill al registre civil perquè es converteixi en ciutadà de ple dret.

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   A – Si els pares esteu casats:

   Ho pot fer el pare o la mare i també avis, oncles, cosins o cunyats degudament autoritzats.

   1. Informe mèdic del naixement (te l’hauran donat a l’hospital).
   2. DNI dels pares
   3. Llibre de Família

   B – Si els pares no esteu casats:

   Hauran de presentar-se personalment els dos progenitors al registre.

   1. Informe mèdic del naixement (te l’hauran donat a l’hospital).
   2. DNI dels pares
   3. S’ha de fer constar l’estat civil de la mare
    1. Quant a la mare, si hi ha un matrimoni anterior, s’haurà de trencar la presumpció legal de paternitat aportant el certificat de matrimoni, amb la inscripció marginal del divorci i, en cas que encara no hi hagués la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testimoniada. Si al certificat de matrimoni ja consta inscrita la sentència de divorci, aleshores no caldrà aportar-ne testimoniatge.
    2. Si es tracta de separació de fet, hauria d’anar al registre amb dos testimonis.

   C – Si la inscripció es fa en un registre civil diferent del que ha nascut el nadó:

   També hauran de presentar-se personalment els progenitors.

   1. Certificat d’empadronament dels dos pares.
   2. Certificat de la clínica o l’hospital que no s’ha fet cap altra inscripció del nadó.
   3. S’ha d’acreditar (amb el DNI o certificat d’empadronament) el domicili comú dels pares al lloc en què es vol inscriure.

   mà omplint formularis

   2 – CAP

   El següent tràmit requereix demanar hora al metge de capçalera de la mare.

   Tràmits:

   1. Alta de la baixa per malaltia (si va sol·licitar la baixa abans de parir).
   2. Baixa de descans per maternitat.

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   La gestió la podrà fer la mare, la parella o un familiar.

   • Targeta sanitària.
   • Llibre de família.
   • Certificat de maternitat (només si la mare tenia la baixa per malaltia).

   3 – Ajuntament

   A continuació cal donar d’alta el vostre fill al padró del municipi on viurà.  

   Tràmit: Empadronament del nadó.

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   Només caldrà que hi acudeixi un dels progenitors. Demaneu 2 o 3 còpies del certificat d’empadronament, ja que el necessitareu per altres tràmits.

   • Imprès d’alta al padró municipal d’habitants (el facilitaran allà mateix).
   • DNI d’un dels progenitors.
   • Llibre de família.

   4 – Seguretat social

   Tràmits:

   1. Afiliació del nadó a la seguretat social.
   2. Prestació de maternitat.
   3. Prestació de paternitat (en gaudirà el progenitor diferent del que ha generat el dret a la prestació de maternitat).

   Afiliació del nadó a la Seguretat Social

   Per tal que el vostre fill pugui gaudir de cobertura sanitària l’haureu d’inscriure a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   No és necessari que hi acudeixi la mare personalment, ho pot fer la parella o un familiar degudament autoritzat.

   • Llibre de família.
   • Certificat d’empadronament del nadó.
   • Document d’afiliació a la Seguretat Social on s’inscriurà el nadó (o número d’afiliació que trobareu a la capçalera del vostre contracte de treball).
   • Targeta sanitària de la mare.
   • Imprès d’afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat Social (el faciliten allà mateix).

   Prestació de maternitat i paternitat

   Després de néixer el nadó els pares tenen dret a un període de descans retribuït que se’n farà càrrec l’Institut Nacional de la Seguretat Social. La mare comptarà amb 16 setmanes ininterrompudes, les 6 primeres obligatòries i la resta les pot compartir amb l’altre progenitor o renunciar-hi. El pare o l’altra mare (des de l’1 de gener d’aquest any) té dret a 4 setmanes de descans sense interrupció.

   Abans de fer aquest tràmit caldrà que decidiu si la mare gaudirà de la totalitat de la baixa o en cedirà una part a l’altre progenitor.  

   Penseu a tenir a mà el número de compte corrent on hauran d’ingressar la prestació.

   Documents per la prestació de maternitat:

   • DNI de la mare
   • Llibre de família
   • Informe de maternitat (si es va agafar la baixa per malaltia abans de parir)
   • En cas de ser treballadora assalariada, certificat de l’empresa de la mare
   • En cas de ser treballadora autònoma, últims 3 rebuts del pagament d’autònoms (els proporciona el banc)
   • Imprès “Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento” (el faciliten allà mateix)
   • Imprès “Modelo 145” amb les dades de la mare (el faciliten allà mateix)

   Documents per la prestació de paternitat:

   • DNI del pare o l’altre progenitor
   • Llibre de família
   • En cas de ser treballador assalariat, certificat de l’empresa de la mare
   • En cas de ser treballador autònom, últims 3 rebuts del pagament d’autònoms (els proporciona el banc)
   • Imprès “Sol·licitud de paternitat” (el faciliten allà mateix)
   • Imprès “Modelo 145” amb les dades de la mare (el faciliten allà mateix)

   Truqueu al 901 106 570 per demanar cita prèvia, aquí podeu buscar l’oficina de la Seguretat Social més propera.

   Si només un dels dos farà el tràmit en representació de l’altre, descarregueu-vos els impresos aquí per tal d’estalviar-vos més d’un viatge.

   daddy-508110_640

   5 – CAP

   Tramit:

   1. Donar d’alta el vostre fill al Centre d’Atenció Primària.
   2. Assignació del pediatre que visitarà el vostre fill.

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   Hi pot acudir qualsevol dels progenitors o qualsevol altra persona.

   • Llibre de família.
   • Certificat d’empadronament del nadó.
   • Imprès d’afiliació del nadó com a beneficiari de la seguretat social.
   • Imprès de sol·licitud de la targeta sanitària individual pel nadó.

   6 – Agencia Tributària

   Si la mare treballa fora de casa, durant els primers 3 anys del vostre fill, podrà sol·licitar a hisenda una deducció de 100 euros mensuals.

   Tràmit: Sol·licitar l’ajuda de mare treballadora

   Documents que cal portar i qui ho pot tramitar:

   Aquest és l’únic tràmit que el pots fer còmodament des de casa trucant al 901 200 345, tot i que pot ser que les línies estiguin col·lapsades. També  et pots dirigir a una delegació de l’Agencia Tributària

   • DNI de la mare.
   • Número d’afiliació a la Seguretat Social de la mare.
   • Llibre de família.
   • Última declaració de la renda de la mare.
   • Número de compte bancari

   7 – Assegurança mèdica privada

   Si tens previst que que el teu nadó el visiti un pediatre privat és possible que vulguis contractar-li una assegurança mèdica. El procediment canviarà en funció de si la mare té una assegurança mèdica o no.

   Tràmit: Contractació d’una assegurança mèdica pel teu fill.

   AIncloure el nadó a l’assegurança mèdica de la mare (algunes companyies permeten incloure el nadó a l’assegurança mèdica del pare).

   És molt important saber que per evitar un període de carència (temps que transcorre des de la contractació de l’assegurança fins al moment de poder gaudir de la totalitat de cobertures que apareixen a la pòlissa) o preexistències (patologies existents abans de la contractació de l’assegurança) hauràs de fer la gestió entre 2 dies i un mes després del seu naixement (depèn de la companyia).

   Documentació necessària

   • Informe mèdic del naixement o targeta sanitària
   • Imprès de sol·licitud d’inclusió a la pòlissa (el facilita el corredor o agent d’assegurances) o qüestionari telefònic.

   BIncloure el Nadó a la pòlissa del seu germà o contractació d’una pòlissa individual.

   En cas que el vulgueu assegurar només el nadó haureu de buscar una companyia que accepti a nens sols (actualment molt poques).

   Documentació necessària

   • Informe mèdic del naixement o targeta sanitària
   • Imprès de sol·licitud d’inclusió a la pòlissa (el facilita el corredor o agent d’assegurances) o qüestionari telefònic.

   Si opteu per aquesta opció heu de tenir en compte que totes les companyies us aplicaran un període de carència (temps que transcorre des de la contractació de l’assegurança fins al moment de poder gaudir de la totalitat de cobertures que apareixen a la pòlissa) i preexistències (patologies existents abans de la contractació de l’assegurança).

   Per a més informació sobre assegurances mèdiques llegeix l’article “Què li cobrirà l’assegurança mèdica al teu nadó?” i “Les 8 coses que has de saber però ningú t’explica sobre les assegurances mèdiques”.

   Per fer aquest article ens hem basat en les següents fonts: tramitsnaixement.com, Bebenom.comArticle publica a ARA Criatures i les diverses pàgines web dels organismes públics reguladors.

   Categories: Bloc, Embaràs, Fills

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar