El meu fill no sap pronunciar bé

Nen parlant per telèfon

   L’adquisició del llenguatge és un tema que ens preocupa a tots els pares. Desitgem que els nostres fills l’aprenguin sense dificultats, per tenir una eina amb la qual poder comunicar-se.  

   Què succeeix quan detectem que quelcom no va com esperàvem? Què hem de fer aleshores? 

   Primerament s’ha de distingir entre llenguatge i parla. El llenguatge és el sistema que s’utilitza per comunicar-se, tant amb els altres com amb un mateix (llenguatge intern), ens ajuda a transmetre informació. Mentre que la parla és un component del llenguatge, la pronunciació i reproducció de sons que ens permet comunicar-nos. 

   En segon lloc hem de conèixer quin és el desenvolupament de la parla per poder identificar si el nostre fill presenta cap problema.  

   A continuació presentem una taula on es pot reconèixer les característiques fonològiques que es van adquirint al llarg de les diferents edats. Hem he prendre aquesta taula com una guia evolutiva, però no de forma rígida, doncs cada nen presenta un ritme de desenvolupament particular. 

   EDAT  CARACTERÍSTIQUES FONOLÒGIQUES 
   1-2 ANYS 
   • Aproximadament a l’any apareixen les primeres paraules: “mama”, “papa”. 
   • Són capaços de fer diferents variacions d’entonació. 
   • Als 2 anys, aprox., el 50 per cent del que diu pot ser entès per una persona desconeguda. 

    

   2-3 anys 
   • Cap a la segona meitat d’esta etapa la parla sol ser un 75 per cent intel·ligible. 
   • Va apareixent l’habilitat per produir rimes. 
   3-4 anys 
   • Gairebé tots els infants pronuncien bé: m,n,ñ,p,t,k,b,g,s,x,l. 
   • Solen ometre alguna síl·laba dins de les paraules o bé la consonant final. 
   • Molts intercanvien L/R/D (exemple: “cada” per “cara”) 
   4-5 anys 
   • Èxit en la pronunciació correcta de: d, ll, r, consonant + l (Ex.: Classe) 
   • Decreix la reducció de grups consonàntics, cada vegada poden pronunciar més paraules que continguin dos consonants seguides. (ex.: pedra) 
   • Poden donar-se encara dificultats en: L/R/D i substituir una per l’altra. 
   • Important: 100% de la parla és ja intel·ligible (entenem el que vol dir encara que existeixi algun error en la seva pronunciació). 
   5-7 anys 
   • Pocs errors residuals; solen ser: r, cl, cr, s… 
   • Tenen habilitat per a dividir les paraules en fonemes. 
   7 endavant 
   • Pot existir alguna dificultat d’articulació en moments puntuals.  
   • Pot haver dificultat per a pronunciar paraules complexes de nova adquisició. 
   Font: Vas, Mariana; Mi niño no habla bien. Guía para conocer y solucionar los problemas del lenguaje infantil. Ed. La esfera de los Libros. 2009

   En el cas de que ens adonem que el nostres fill s’allunya de forma notable de les orientacions indicades a la taula, podem consultar a un especialista per esbrinar les causes i treballar les dificultats. 

   Hem de tenir present si es donen altres tipus de signes (orgàniques, psicològiques, etc) que poden estar influint en el desenvolupament fonològic de la parla del nen. Existeixen determinades estructures orgàniques implicades en la producció dels sons. Si aquestes estructures tenen una maduració tardana o anòmala, poden influir en la producció fent-la inintel·ligible. 

   Així mateix, hem de considerar altres circumstàncies que envolten al nen i que són importants per determinar la causa o causes que provoquen la dificultat. Un nen tímid, poc estimulat, amb otitis recurrents, amb no gaires oportunitats d’intercanvis verbals,… és una criatura amb més possibilitats de presentar algun problema de parla o llenguatge. 

   Anem al Logopeda?

   Per tant, si detectem que quelcom no va bé en la parla del nostres fill, la consulta amb un logopeda serà el lloc més apropiat al que anar. Allà l’assessoraran sobre el nivell real del llenguatge del nen i d’altres aspectes relacionats que poden estar influint en el desenvolupament. A més, poden aportar pautes per portar a terme a casa, orientar a altres professionals que estiguin en contacte amb el nen i derivar a altres especialistes en cas que sigui necessari. Al final, el logopeda ens ajudarà a resoldre els nostres dubtes i, en cas necessari, treballarà amb el nostre fill per millorar el seu sistema de comunicació. 

    

   Ana Carrillo Morales 
   Psicòloga general sanitària i logopeda del Centre Davanari 
   Col·legiada 10811 i 08-3591
   ariadnalorca@hotmail.com

   Categories: Bloc, Blog, Fills, Salut

   Uso de cookies

   Usamos cookies, propias y de terceros, instalamos automáticamente las necesarias. Las que tienen por objetivo personalizar el contenido, la publicidad y los anuncios requieren tu autorización. ¿Lo autorizas? Si necesitas más información, puedes ver la política de privacidad o la política de cookies

   aceptar