La mort i el dol en les diferents etapes maduratives de l’infant

   A continuació, analitzarem la comprensió que tenen els nens de la mort en relació a les diferents etapes del seu procés evolutiu.

    

   Aquest és l’ultim article de una sèrie de publicacions (aquesta i  aquesta) que ens ha brindat Pilar Viciana, formadora i assessora personal i en dol.

    

   1- Nadons i nens fins als 3 anys

   Des de les primeres setmanes de vida, el nounat reconeix i és molt sensible al contacte físic amb la persona que el cuida i estableix amb ella un fort vincle. El nadó depèn de l’exterior tant per cobrir les seves necessitats físiques (alimentació, higiene i somni), com psicològiques (seguretat i estabilitat). Percep les emocions dels seus cuidadors i, també, qualsevol canvi en l’organització de l’atenció que rep. Des dels primers dies de vida, reconeix l’olor, la veu i el tacte de la mare. Qualsevol absència és viscuda com un perill per a la supervivència. La pèrdua de la mare és com si perdés una part d’ell mateix, aquella que el protegeix i li dóna estabilitat.

    

   Kübler-Ross assenyala que els nens petits tenen dues pors innates: als sorolls sobtats i intensos i a caure de llocs elevats, però no temen la mort. “A mesura que creixen senten el temor a la separació ja que per a ells és essencial que no els abandonin i que els cuidin amb afecte”. A partir del primer any de vida, les pors s’aniran diversificant (a les persones estranyes, als llocs desconeguts, a les ferides, etc.).

    

   En aquesta etapa, els infants desconeixen el concepte “mort” encara que sí perceben l’absència dels seus pares, els canvis en la seva rutina i l’aparició d’un nou cuidador. Gràcies a aquesta gran sensibilitat, quan en la família s’està vivint un dol, el nen percep que alguna cosa greu ha passat i sent el dolor, l’angoixa, el plor dels seus familiars, el canvi en les seves actituds i d’altres canvis sensorials. L’infant no entén què és el que està succeint i tampoc pot expressar-ho verbalment o simbòlica, però aquests canvis en l’ordre quotidià li fan viure en un estat d’alarma.

    

   Habitualment, els nens reaccionen amb plor (d’estranyesa, de pena, de ràbia) i malestar, encara que hi ha d’altres que reaccionen amb retraïment i s’aïllen. També poden aparèixer trastorns en l’alimentació i comportaments regressius.

    

   Després d’una defunció en la família, és important que el dia a dia del bebè segueixi sent el més normal possible i que recuperi les seves rutines. La sensació de seguretat serà major si adverteix que, a més de la cura que li donen, hi ha límits clars i precisos. La millor forma de recolzar-lo i consolar-lo és donar-li amor passant amb ell tot el temps que ens sigui possible, transmetent-li que és escoltat. Tizón recomana que la proximitat física, que tan important és per als nens d’aquesta etapa, sigui discreta, no invasiva i no excessivament excitant. Així mateix, són fonamentals les activitats que afavoreixin el contacte físic a través de carícies, mirades, abraçades i jocs.

    

    

    

    

   2- Dels 3 als 5 anys

   En aquest segon període, l’atenció es focalitza en detalls concrets i l’objectiu del nen és mantenir el control sobre el mitjà circumdant. Els dos grans reptes d’aquesta etapa són aconseguir l’autonomia i la socialització (requisits indispensables per aconseguir l’equilibri en el desenvolupament de la seva personalitat). Encara que hagi aconseguit certa autonomia (alimentació, higiene, jocs i hàbits), encara segueix sent depenent, principalment en l’estabilitat emocional, i fràgil.

    

   El nen inicia el desenvolupament del llenguatge (pot expressar-se i té certes dificultats per identificar les seves emocions) i de la cognició estructurada, però el pensament sol ser concret i literal (amb components de pensament màgic) pel que capta molt bé els resultats causa-efecte immediats i visibles, però li costa entendre aquells el resultat dels quals se situa en un temps futur. Així mateix, adquireix el concepte de justícia immanent (tota mala acció serà castigada).

    

   En aquesta edat, els infants, senten que són la causa de tot el que succeeix (egocentrisme i omnipotència) i, per això, creuen que qualsevol cosa que passa es està relacionada amb ells o amb alguna cosa que han fet. En conseqüència, poden arribar a creure que són els responsables del que li ha esdevingut a la persona que ha mort i, fins i tot, poden creure que la mort és un càstig pel seu mal comportament, per la qual cosa, freqüentment, experimenten un sentiment de culpa. Si això succeeix, hauríem d’intentar descobrir-ne les causes i per què se senten culpables del que ha succeït.

    

   En aquesta etapa, l’infant comença a tenir por de personatges fantàstics que poden fer-li mal i que són fruit de la seva imaginació. Així mateix, comença a témer el dolor físic i tot allò que pugui produir-li dolor. Entre els cinc i els 6 anys, pot aparèixer la por a la mort i, encara que no ho verbalitzi, sí que ho representa a través dels seus dibuixos.

    

   Santamaría indica que perquè un nen pugui anar comprenent el significat de la mort, abans, ha d’haver elaborat la seva identitat personal, haver construït el seu propi jo i ser capaç de diferenciar la representació de si mateix de la representació dels altres. Un altre factor que incideix en la comprensió de la mort és la diferenciació entre l’animat i l’inanimat (diferenciació necessària perquè pugui comprendre que la mort implica una pèrdua de les funcions vitals i que per aquest motiu, la persona que ha mort ja no pot seguir fent coses).

    

   Així mateix, el nen encara no és capaç de gestionar els conceptes de temps i finalitat, i sent la mort com una situació temporal i reversible, com si d’un joc es tractés. El nen creu que la persona morta tornarà a moure’s, a parlar, a jugar amb ell i que tot tornarà a la normalitat de sempre, doncs encara no ha elaborat els conceptes temporals de present, passat i futur i, sense ells, difícilment entendrà la irreversibilitat de la mort. Tampoc reconeix la universalitat de la mort i, per això, no entén que ell també pot morir. Per aquesta raó, sol identificar-la amb altres situacions com un viatge.

    

   Entre les respostes del nen davant una pèrdua significativa, a més de les quals caracteritzaven el seu comportament en el període anterior (plor, ira, ràbia, comportaments regressius, trastorns del somni i de l’alimentació), també podran donar-se conductes d’aïllament i de falta de reacció (el nen segueix jugant, com si no passés res; ens fa preguntes, aparentment intranscendents, sobre assumptes que no tenen res a veure amb la pèrdua; s’abstreu mirant la televisió; s’evadeix mitjançant el joc i els riures; etc.), doncs al nen li costa assimilar la notícia de la mort del ser estimat, no arriba a entendre la magnitud del succeït i desplega mecanismes de fugida en un afany de protegir-se. També, es donen conductes d’oposició i manifestació de pors (a dormir sols, a la foscor, etc.). És molt recomanable, sobretot en aquells casos en els quals al nen li costi expressar les seves emocions, estar atents als seus jocs, a les històries que imagina i que dibuixa o que li explica als seus ninots o mascota, doncs així podrem conèixer les seves pors i angoixes, a més de com interpreta la realitat.

    

    

    

    

   Les preguntes del nen, en aquesta etapa, són molt concretes (“on està el pare?”, “té fred?”, “té gana?”, “sent la meva veu?”, “es despertarà?”, “l’hospital és el lloc on va a morir la gent?”) i requereixen respostes també concretes, gens filosòfiques, i que no alimentin fantasies terrorífiques.

    

   Mai els direm:

   • “El papa se’n va anar a dormir i no es va despertar”, “el papa està dormit”: el nen que rebi aquesta resposta percebrà la mort com a temporal i pot creure que la persona morta, en algun moment, es despertarà. Fins i tot pot arribar a témer que tant ell, com les persones que estima, se’n vagin a dormir i no es despertin més. Aquesta explicació pot causar-li trastorns del somni pel fet de resistir-se a anar al llit o a dormir-se.
   • “Déu s’estima al teu germà i ara ja està al cel amb ell”: aquesta resposta intranquil·litzarà al nen que pot creure que si Déu estima els seus pares i a ell també, aquests, poden acabar al cel amb el germà. A més, en aquesta edat, per als infants el cel és un lloc concret i real.
   • “L’àvia descansa per sempre”: davant la falta de claredat d’aquesta resposta el desconcert del nen serà encara més gran i li assaltaran preguntes com: “l’àvia s’ha mort perquè estava cansada?”, “si estic cansat també em succeirà com a l’àvia?”.
   • “La mamà ha marxat de viatge”: “ha marxat sense dir-me res?”, “ha marxat sense mi?”, “quan tornarà?”, “per què se n’ha anat de viatge?”, “on ha marxat?”, “per què no m’ha dit res?”, poden ser algunes de les preguntes que es faci el nen a l’escoltar una resposta com aquesta. Al passar els dies i comprovar que la mare no torna, la confusió del nen serà encara més gran i, fins i tot, pot arribar a pensar que totes les persones que marxen de viatge no tornaran mai i que experimenti temor als viatges.
   • “Hem perdut a l’avi”: els nens als quals se’ls dóna aquesta resposta poden desenvolupar un temor a la separació i, a partir d’aquest moment, no voler separar-se dels pares necessitant saber, en tot moment, on son.
   • “El teu germanet se n’ha anat”: l’única cosa que aconsegueix aquesta resposta es que el nen es faci d’altres preguntes (“on se n’ha anat?”, “com se n’ha anat?”, “per què se n’ha anat?”, “se n’ha anat sol?”, “poden anar-se’n els meus pares i deixar-me sol?”) i que se senti inquiet al pensar que les persones que vol poden anar-se’n i desaparèixer de la seva vida.

    

   Davant la pèrdua, ens acostarem al nen amb actituds i paraules clares i simples. Li parlarem amb dolçor i amb seguretat. Li donarem exemples concrets: “no podrem veure mai més l’avi, però podem parlar d’ell i recordar-lo junts”. Hem d’ajudar el nen a reconèixer els seus sentiments i a no sentir-se culpable de tot el que ha passat i podem dir-li que “les persones no moren pel que diem o pensem”.

    

   És molt millor explicar-los la mort com una absència de funcions: les persones quan es moren deixen de respirar, no tenen gana, no tenen fred ni calor, no poden sentir, tampoc veuen, no pensen, etc. És molt important incidir que, encara que la persona morta té l’aparença d’estar dormint, morir no és com dormir i que la persona, una vegada morta, mai més es despertarà.

    

   També hem de tenir en compte que si els expliquem que ha estat la malaltia la causa de la mort, poden desencadenar-se comportaments ansiosos quan ell o algun membre de la seva família emmalalteixin i hagin d’anar a l’hospital. Perquè això no succeeixi, hauríem d’establir la diferència entre malalties molt, molt greus i unes altres molt més lleus i normals, com un refredat, un mal de ventre per menjar un excés de llaminadures, etc. Si no mostressin cap interès per saber què ha succeït, hauríem d’explorar si hi ha alguna dificultat concreta que el bloqueja (por de preguntar, por al fet que els pares plorin, por al fet que s’enfadin amb ell, etc.).

    

   Aquest exemple il·lustra les idees que acabem d’exposar:
   – El Miquel tenia 5 anys quan van morir la seva àvia i la seva tia. En pocs mesos, va haver d’enfrontar-se a la vivència de la mort de dues persones significatives. Ambdues van viure llargs processos de malaltia i hospitalització. El Miquel s’espanta en saber que la meva mare (a la qual coneix i amb la qual ha compartit moments de joc) l’han operat i ha passat una setmana hospitalitzada. Els seus ulls i el seu rostre reflecteixen la por i l’angoixa. Per tranquil·litzar-ho, li explico que tot ha anat bé, que no tenia una malaltia greu i només estava una miqueta malaltona. També li explico que tant ell com la seva germana van néixer en un hospital, perquè aquest lloc no sigui només un lloc relacionat amb la mort, sinó també amb la vida.

    

   Els contes il·lustrats i pel·lícules infantils que tracten el tema de la pèrdua i de la incondicionalitat de l’amor, poden ser un bon recurs, sobretot, si els compartim i treballem, per ajudar-los a entendre què és la mort i la pèrdua d’un ser estimat.

    

   M’agradaria esmentar una eina que utilitzen en els grups de dol, amb nens d’edats compreses entre els 3 i els 7 anys, en el Candle Project – Children, Young People and Loss, vinculat al St. Christopher’s Hospice. Els counsellors utilitzen activitats lúdiques i d’observació, organitzades en diversos racons de joc per facilitar l’evocació i expressió dels records vinculats a la persona que ha mort; la comprensió del concepte vida enfront del concepte mort; el descobriment de rituals de comiat; la comprensió de la malaltia, etc. En el racó de “la vida vs la mort”, els nens descobreixen com es manifesta la vida en contemplar una peixera amb peixos i descobreixen com s’exterioritza la mort en els cossos dels insectes morts dipositats en unes capsetes. A més, disposen d’un espai amb sorra en el qual ells mateixos poden enterrar les capsetes que contenen els insectes, representant, així, el ritual d’un enterrament. També disposen d’una església, de ninotets i d’un taüt a l’interior del qual reposa un dels ninotets. De forma concisa i totalment visual, els nens poden arribar a comprendre les diferències entre un cos viu i un altre d’inert, i què succeeix després de la mort d’una persona estimada.

    

   Per finalitzar, només m’agradaria esmentar que el joc i el dibuix són elements que afavoreixen la integració emocional del nen.

    

    

    

   3) Dels 6 als 11 anys

   En aquesta etapa, el nen experimenta un gran avanç en el desenvolupament del raonament i comença a entendre conceptes més elaborats.

    

   El nen distingeix la realitat de la fantasia i, a poc a poc, comença a concebre la mort com un fet real i irreversible. És en aquest moment evolutiu que comença a assimilar que certes malalties o esdeveniments poden provocar la mort de la persona estimada i que, per tant, existeix una relació “causa-efecte”. Tot i que encara no ha adquirit, de forma clara, la noció d’universalitat i no serà fins als 11 o 12 anys que prengui consciència que és possible la seva pròpia mort, així com la de les persones que l’envolten. No obstant això, Poch apunta que el nen que ha elaborat el dol per la mort d’un germà, d’un company de classe o d’algun altre nen d’edat propera a la seva, pot ser més conscient del fet que també els nens poden morir.

    

   Les reaccions més comunes davant el dol són: tristesa, ansietat, culpa i ràbia, i poden manifestar-se de formes molt diverses. La tristesa és la reacció més freqüent i s’expressa a través del plor i de la falta d’il·lusions. Algunes vegades, es dóna el cas de nens que s’aguanten el plor per demostrar que són forts i no preocupar, així, la seva família i fins i tot assumeixen la cura dels seus germans més petits, ocupant-se de les tasques que abans realitzaven el pare o la mare morta.

    

   L’ansietat es manifesta en forma de preocupacions excessives en el futur, en la possibilitat que li succeeixi alguna cosa a algun altre dels éssers amb els quals manté un vincle afectiu. Sovint, es pregunten sobre aspectes molt concrets del futur o sobre qui els cuidarà si li passés alguna cosa al progenitor que no ha mort i se senten inquiets pels canvis que s’han produït en el si de la família.

    

   El sentiment de culpa del nen està vinculat a fets més concrets que en les etapes anteriors (que tot i reals, els magnifica i els atribueix una més importància de la que, en realitat, tenen).

    

   La ràbia pot dirigir-se a persones concretes (a l’equip mèdic, a qui conduïa el cotxe en el qual va morir la persona estimada, als nens que no han perdut els seus pares, germans, avis, etc.) o bé ser interna i expressar-se amb explosions de còlera o un enuig permanent.

    

   Segons Esquerda i Agustí , el despit és una de les emocions que més costa d’identificar en una situació de dol i es manifesta directament amb grans dificultats de conducta o de comportament.

    

   Els problemes conductuals poden perllongar-se en el temps i, fins i tot, aparèixer un o dos anys després de la pèrdua.

    

   Davant una pèrdua significativa també són freqüents els canvis en el rendiment escolar i els trastorns psicosomàtics. Habitualment, disminueix la concentració i dedicació dels nens que estan en procés de dol, encara que, algunes vegades, pot ser que el nen es refugiï en els seus estudis per no entrar en contacte amb els seus sentiments i que el seu rendiment millori. Les manifestacions psicosomàtiques més comunes (que ens alerten que l’existència de factors emocionals no expressats) inclouen mal de cap i de panxa, marejos, esgotament, sensació de tenir un nus a la gola, palpitacions o sospirs molt freqüents.

    

   La resposta dels nens d’aquestes edats, davant la mort d’un ésser estimat, pot ser tant de negació com d’idealització. “La negació indica que el nen sent un dolor tan profund que intenta aixecar un mur perquè la mort no li afecti. Quan més contents estan i més activament juguen, més els sembla que el dolor s’allunya. Els nens que neguen la mort de la persona que estimen perquè necessiten oportunitats per plorar-la i, és possible, que també necessitin permís per fer-ho”. Així doncs, tant els progenitors com totes aquelles persones que acompanyen a nens que acaben de viure una pèrdua significativa, hauran d’estar a atents les seves reaccions i animar-los a plorar, a parlar de la pèrdua i dels sentiments que aquesta els provoca. D’altres vegades, la resposta dels nens és la idealització de la persona que ha mort, mantenint així, una relació imaginària.

    

    

    

   Les preguntes dels nens en aquesta etapa, són molt concretes i poden, fins i tot, sorprendre i desestabilitzar l’adult si no comprèn la seva realitat. Santamaría destaca:

   •  “Quant temps triga a podrir-se el cos?”.
   •  “Se li va obrir el cap?”.
   • “Quanta sang li va sortir?”.
   • “Li van sortir els budells?”.
   • “Ara que el papà s’ha mort, em puc quedar amb el seu mòbil?”.

    

   Esquerda i Agustí assenyalen d’altres potser més complexes i associades a elements emocionals:

   • “Què vol dir morir-se?”.
   • “A on va una persona quan mor?”.
   • “Es pot fer alguna cosa per no morir-se?”.
   • “Els pares, també es moriran?”.
   • “Per què es mor algú jove?”.

    

   Les nostres respostes podran ser més formals que en les etapes precedents i, sobretot, certes i esperançadores. Li donarem aquella informació que pugui comprendre (els nens en aquesta etapa poden diferenciar entre malalties greus i lleus, i entendre el principi de causalitat) i li facilitarem i estimularem l’expressió de les seves emocions, així com de les seves necessitats afectives. Segons Tizón , és oportú informar-lo de tots aquells canvis que afectin l’organització i l’estructura de la família i ajudar-lo a participar, activament, en la reorganització de la vida familiar: canvis d’habitació, d’horaris, de qui el porta a l’escola o al metge, etc. Sobretot, haurem de mostrar-los el nostre afecte incondicional i la nostra predisposició per escoltar-los i acompanyar-los en el seu dolor. Per a això, haurem d’acceptar-lo de manera incondicional i la nostra escolta haurà de ser activa, sense emetre judicis o consells.

    

    

   4) A partir dels 11 anys

   La preadolescència i l’adolescència són moments de grans i importants canvis (cognitius, físics, fisiològics, d’identitat, de pensament i socials). A nivell cognitiu, aquesta etapa es caracteritza per la presència de les operacions formals i l’adquisició del pensament abstracte que capacita el jove per elaborar hipòtesis, partint de la seva pròpia reflexió.

   Tizón destaca que en aquesta etapa, el jove ja és capaç de considerar la mort com un fet que afecta a tots els éssers vius i pot comprendre la diferència entre viure i no viure. Comença a interessar-se pels aspectes biològics de la malaltia i els detalls que caracteritzen els rituals funeraris i de dol.

    

   L’adolescent té ja una comprensió elaborada i abstracta de la mort i també comprèn el sentit de la seva pròpia mort. Encara que racionalment entén el concepte, es troba immers en un estat emocional molt inestable, doncs aquesta etapa és procliu a les emocions i sentiments extrems i intensos. És el moment en el qual comencen a elaborar idees filosòfiques sobre la mort i a plantejar-se preguntes en relació al sentit de la vida.

    

   L’elaboració del dol, en aquest període, serà més o menys difícil segons l’evolució personal prèvia i la relació que el noi té amb la seva família. Moltes de les seves reaccions estaran condicionades pels canvis propis d’aquesta etapa. Les manifestacions per la pèrdua, en aquesta, edat són la tristesa, l’ansietat, la ràbia, la culpa, la nostàlgia, el sentiment de solitud o el ressentiment.

    

   La tristesa, en aquesta etapa de la vida, és difícil d’expressar. Encara que l’adolescència és una època en la qual l’afectivitat està a flor de pell, en determinats moments l’adolescent manifesta certes dificultats per expressar els seus sentiments, sobretot entre els nois. Així doncs, entre els adolescents, les actituds d’evitació dels sentiments són freqüents, és comú reprimir el plor perquè no volen que els seus amics o familiars pensin que són febles i aquesta dificultat per mostrar les seves emocions els porta a donar respostes plenes de ràbia i ressentiment.

    

   Una de les expressions de l’ansietat es materialitza en una exagerada responsabilitat que obliga al noi o noia a assumir un paper que, per edat no li correspon, i a actuar com un adult assumint obligacions per les què no està preparat. Segons Tizón , “és com si el noi volgués fer-se càrrec de totes les situacions per evitar altres pèrdues i dols o la disgregació de la família”. En el pol oposat, estarien les actituds exagerades de protecció per part dels familiars.

    

    

    

   Les pors que sent l’adolescent, i que poden ser font d’angoixa i malestar, ja no són tan concretes com en els nens més petits i es manifesten a través d’alteracions somàtiques: palpitacions, sensació d’ofec o dificultats per dormir, crisis de pànic i reaccions d’angoixa. També pot presentar temor a la malaltia, a la mort, al futur i al fet que es produeixi una altra defunció dins de la seva família o grup d’iguals.

    

   La culpa està, en aquest període, molt més vinculada a la realitat, sobretot en aquelles situacions en les quals hi havia dificultats de relació amb la persona morta o, si morís un dels pares, amb el progenitor que queda. Els sentiments de culpa, vergonya i preocupació excessiva deriven en una gran necessitat d’ajuda i de proximitat, i en laments.

    

   La ràbia s’expressa en un enuig cap a tot i tots i es mostra en comportaments transgressors, desafiadors i impulsius que poden portar al noi a desenvolupar activitats de risc, realitzar actes il·legals, adoptar conductes antisocials o abusar de l’alcohol o altres substàncies tòxiques.

    

   També és freqüent que l’adolescent, davant la pèrdua d’un ésser estimat, desenvolupi actituds de negació i aïllament i que es tanqui en les seves aficions. Vull destacar, que en aquesta etapa, el grup d’amics té una gran importància i és en ells en els que es recolza.

    

   L’adolescent és ja prou gran com perquè pugui participar, activament, en tot allò relacionat amb la mort de la persona estimada, així com en els canvis en l’organització familiar que pot provocar la pèrdua. És important que li fem sentir que es tenen en compte les seves opinions, encara que respectant les seves necessitats i sense carregar-lo d’excessives responsabilitats i expectatives.

    

   Els adults hem de promoure l’expressió d’emocional del jove, a més d’ajudar-lo a que pregunti i demani explicacions, respectant les seves necessitats i el seu ritme. Per a això, és aconsellable la sinceritat i l’honestedat, i no amagar-li nostres pròpies emocions, dubtes o, fins i tot, pors, tenint en compte que viu en una fase de gran inestabilitat emocional i de reaccions emocionals excessives.

    

   Així mateix, hem de fomentar la independència, sobretot entre aquells joves que, després de la pèrdua, reaccionen amb actituds “apego” excessiu vers els seus progenitors i familiars. La millor forma d’ajudar els adolescents a viure el dol és oferint-los el nostre amor, comprensió i suport. Dedicar-los una part del nostre temps per parlar, en privat, de tot allò que els preocupa i angoixa. Convidar-los a connectar amb el seu món emocional i ajudar-los en la tasca d’identificar i gestionar les seves emocions. Donar-los un espai per plorar i enyorar al ser estimat.

    

   Afavorir la seva incorporació al grup d’amics (doncs el grup és el mitjà natural dels adolescents) sense que per això se sentin culpables. Però ho fonamental és que els transmetem que estem al seu costat i que els respectem.

    

    

   Pilar Viciana
   Formadora i assessora personal i en dol
   Instructora acreditada en reducció de l’estrès a través del mindfulness (MBSR)
   Counselling integratiu-relacional de dol i pèrdues

    

    

   Bibliografia esmentada:

   • Esquerda, M., Agustí, A.M. 2010. El nen i la mort. Lleida. Pagés Editors.
   • Kübler-Ross, E., 2009 (1992). Los niños y la muerte. Barcelona. Ediciones Luciérnaga.
   • Poch, C., Herrero, O. 2003. La muerte y el duelo en el contexto educativo. Reflexiones, testimonios y actividades. Barccelona. Paidós.
   • Santamaría, C., 2010. El duelo y los niños. Santander. Sal Terrae.
   • Tizón, J.L., Sforza, M.G. 2008. Días de duelo. Barcelona. Alba Editorial, S.L.U.
   Categories: Bebès, Bloc, Fills, Psicologia infantil, Salut