QUINES ASSEGURANCES MÈDIQUES PUC TROBAR AL MERCAT?

   Quadre mèdic sense copagament

   L’assegurat paga un preu fix anual i pot acudir a qualsevol metge, centre sanitari o hospital inclòs al quadre mèdic de la companyia. No haurà de pagar cap sobrecost per la utilització dels serveis.

    

   Quadre mèdic amb copagament

   L’assegurat paga un preu fix anual més baix que en el cas anterior i pot acudir a qualsevol metge, centre sanitari o hospital inclòs al quadre mèdic de la companyia, pagant un sobrecost (normalment baix) per la utilització dels serveis.

    

   Quadre mèdic sense copagament amb reemborsament de despeses

   L’assegurat pot acudir a qualsevol metge, centre sanitari o hospital inclòs al quadre mèdic de la companyia, sense cap sobrecost en la utilització dels serveis. A més, també pot anar a qualsevol altre facultatiu, centre sanitari o hospital que no aparegui al quadre mèdic. En aquest cas, la companyia li abonarà un percentatge del cost (normalment entre el 80 i el 90%), tenint en compte uns topalls màxims.